תחרות הסיפור הקצר – הארץ 2003

פורסם ב –  25/03/02

נימוקי השופטים לבחירה בסיפור "כדורים פורחים"

מתוך אתר "הארץ" – (קישור)

"כדורים פורחים" הוא סיפור השוזר אהבת חיים נהנתנית בגסיסה אטית ומיוסרת. בשזירה זו נבראת תמונה שלחם טרי בחמאה ניצב בה ליד מחט של מזרק מורפיום, וכוס בירה קרה מקדימה תיאור של מוות בצמא. כל אלה כתובים בפשטות דקדקנית ובוטה, שלעתים היא מעוררת התפעלות ולעתים דווקא מרתיעה.

המחבר בחר לבטל את המירכאות הגודרות בדרך כלל דיבור ישיר, ובחברו דיבור ופעולה זה לזה ברצף ארוך של פסיקים הביא לעירוב מוחלט בין הפעולות הנעשות בזמן הווה – הכנת ארוחה – לבין האירועים שהתרחשו בזמן עבר – גסיסתה האטית של אמו של רני ומות אביו של המספר.

שלושת הגברים שבסיפור נטולים כל עכבה רגשית. לגבי דידם סיר הלילה שנזקקה לו האם אין בו כדי להביך יותר מצלחת מרק חם וטעים. מחלה ממושכת של הורה חולה טיבה לבטל כל שריד של צנעת פרט, ומתוך העדרו של זה צף ועולה אוסף מתמשך של פרטים שכולם חשובים וטפלים במידה שווה, והם הם המרכיבים את הקיום האנושי, על ייסוריו והנאותיו.

הרכב השופטים: נאוה סמל, תמיר גרינברג, שמעון אדף

Paid essays online