לזכר הזמן

רשימת השירים

יושב על ספסל

צפור בקצה צמרת

שורת דקלים

הגשם ירד

יצרי קונים שליטה

בבית ההוא הייתי אישה

כורה זהב חוצב בך

גנוז ונגלה היופי שבך

אני רואה אותך עקודה

הלילה לא פונה

נערות מתרוצצות בליל שרב

אנחנו נפגש קצר ואכזרי

יושבת על אבן

עץ זית מאובק

הזקנים מתעמלים בבקר

בקיץ היינו צמד שוורים

בשרי סמר בבואי בשערייך

שלוש קשתות

בסתיו את מתגעגעת

בין העצים על ההר בכרתים

אישה זקנה מביאה לנו לחם

אני מאלף את דמי

העץ נשר

איש עובר מדרום לצפון

המקום מנומנם

באופק יש כפר ערבי

עוטה שלמת פתאים

קולף שיריונים

רוח חם בשדרה

שמי אביב קלים בירושלים

המקום שלי כאן

שמש שוקעת מצפון לבאר שבע

ערב פולש אל חדרי

אבק שרב חורפי

עמדנו נוטפים

לזכר הזמן

בנייר העבה

בשדות ריקים מאדם

השמיים נקרעים

על הרצפה ליד החלון

חום ניגר

לפחות אנחנו לא צריכים לעמוד

אחרי אלפיים שנות גלות

שמיים אפורים

שיבולת בשדה

בעיר אחרת, מזרחית

במלאת לנכדותיך הקטנות

בתי כורעת

בדרך למקום שלא הייתי בו,

פולין, יוני אלפיים ואחת

מצמצם את הכל,

פולין, יוני אלפיים ואחת

נוסע בזהות בדוייה למחצה,

פולין, יוני אלפיים ואחת

ביאטה ובעלה,אחר כך, בבית

לפנים היה הירח מלא

בשעה הזאת לפני שנה

זמן קצר אחרי שנפרדנו

מכרו את הבית שלי

קול שירה עולה

בחלון את מתקרבת

שמש תלויה בין ברושים