אבן גיר רכה

רשימת השירים

כעת, בחלוף הביעותים

חדרך היה לנו רחם

ובשנתי השלושים ואחת אני מקיץ

ולעתים אני בוש בעושרי

אבי, אבן גיר רכה

ברוך אתה גשם

בחלומי בא קיץ

הדם החם

ידך על השולחן

מלבד ההמתנה

היום הוא חייך

זמני נקצב

איש ואישה

איש ואישה וזמנם הנקוב

פחית ריקה

גבר בא לקצור

ילד מוסיף לגדול

לא כדאי להתחיל את היום

וריח האבק

עננים מעל היונה

ביתי מתבצר סביבי

הכלים במטבח רחוצים

לביאים בשמיים

הימים נאספים

מים מתופפים מצעדים

מתי אזכה

זה הזמן להסתכל בים

פתאום בא ערפל

כשהורינו ימותו

בנוף הזה אני הוזה

שיבולים תקועות באדמה סדוקה

שתי שיבולים

רוח קל עובר בבגדים

מכל הדבש נותרו רק הדבורים

מה תלחש האש לעץ

והוא שחלמתי

איני מוצא בי

בעשרים באוגוסט

איש יושב תחת תאנה

ים מחליף צבעים

בסבך הימים והלילות

אובך מטשטש

סוף הקיץ

אליוט הדרקון